آموزش پاسکال

تابع ReadKey در پاسکال

تابع ReadKey در پاسکال :

از این تابع برای دریافت کد کلیدی که فشرده است استفاده میشود
شکل

Function ReadKey : Char;

توضیحات : درصورتی که کلیدی روی صفحه کلید فشرده شودکد ان از طریق این تابع دریافت خواهد بود
توجه داشته باشید که حاصل این تابع از نوع کاراکتری است
مثال

uses Crt;
var
 A : Char;
begin
 A: ReadKey;
 If (A = 'H') OR (A = 'h')
 then WrietLn('Hello')
 else WriteLn ('GoodBy');
end.

با اجرای برنامه فوق کامپیوتر منتظر فشرده شدن یکی از کلید ها خواهد شد
درصورتی که کاربر کلید H را بفشارد کلمه Hello و درغیر این صورت کلمه Goodby نمایش داده خواهد شد

5/5 - (1 امتیاز)

امتیاز به این مطلب

5/5 - (1 امتیاز)

لینک کوتاه

لینک Qrcode

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا

Adblock رو غیر فعال کنید

بخشی از درآمد سایت با تبلیغات تامین می شود لطفا با غیر فعال کردن ad blocker از ما حمایت کنید