آموزش پاسکال

تابع Random در پاسکال

تابع Random در پاسکال

تابع Random در پاسکال از این تابع برای دریافت یک عدد تصادفی استفاده میشود
شکل :

function Random [(Range : Word)]: <نوع مشابه با پارامتر>

توضیحات : پارامتر Range اختیاری است و در صورتی که مورد استفاده قرار نگیرد
یک عدد تصادفی از نوع Real تولید خواهد شد
که بزرگتر یا مساوی صفر و کوچکتر از یک خواهد بود
در غیر این صورت یک عدد تصادفی از نوع Word تولید خواهد شد
که بزرگتر یا مساوی صفر و کوچکتر از مقدار Range خواهد بود
مثال

begin
 WriteLn (Random:3:2);
 WriteLn (Random(3));
end.

با اجرای برنامه فوق دو عدد نمایش داده خواهد شد
که عدد اول بزرگتر یا مساوی صفر و کوچکتر از یک خواهد بود
و عدد دوم بزرگتر یا مساوی صفر و کوچکتر از 3 خواهد بود

[adinserter block="1"]
5/5 - (1 امتیاز)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا