آموزش پاسکال

تابع Pos در پاسکال

تابع Pos در پاسکال

تابع Pos در پاسکال از این تابع برای یافتن زیر رشته در یک رشته استفاده میشود .

شکل

function Pos (Substr : String ; S : String) :Byte;

توضیحات : پارامتر Substr باید عبارت یا رشته ای باشد و زیر رشته مورد نظر را مشخص خواهد کرد
پارامتر S نیز باید عبارت یا متغییری رشته ای باشد
حاصل این تابع از نوع Byte خواهد بود
در صورتی که زیر رشته مورد نظر در رشته S  وجود داشته باشد
محل شروع آن به عنوان حاصل تابع قرار خواهد گرفت
در غیر این صورت حاصل تابع عدد صفر خواهد بود

مثال

var
 A,B : String ;
begin
 ReadLn (A);
 ReadLn (B);
 If Pos (A,B) <> 0
 then WriteLn ('Found')
 else WriteLn ('Not Found')
end.

این برنامه ابتدا دو رشته را از کاربر دریافت نموده و سپس وجود رشته اول را در رشته دوم مورد برسی قرار میدهد
درصورتی که رشته اول در رشته دوم وحود داشته باشد کلمه Found و در غیر این صورت کلمه Not Found نمایش داده خواهد شد

[adinserter block="1"]
5/5 - (1 امتیاز)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا