آموزش پاسکال

تابع ParamStr در پاسکال

تابع ParamStr در پاسکال

از این تابع برای دریافت پارامترهای عبورداده شده به برنامه استفاده میشود
شکل :

function Paramstr (Index):String;

توضیحات : پارامتر Index باید عددی از نوع Word باشد
حاصل این تابع از نوع رشته ای خواهد بود
درحقیقت پارامتر Index موجب تعیین پارامتر مشخصی به عنوان حاصل تابع میشود
اگر پارامتر Index برابر با یک باشد
اولین پارامتر برنامه به عنوان حاصل تابع قرار خواهد گرفت

نکتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
اگر در فراخوانی تابع Paramstr از پارامتر صفر استفاده کنید
حاصل تابع مسیر و نام فایل برنامه خواهد بود

مثال

begin
 WriteLn(Paramstr(0));
end.

با اجرای برنامه فوق باعث نمایش مسیر ونام فایل برنامه اجرا شده خواهد بود.

[adinserter block="1"]
5/5 - (1 امتیاز)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا