آموزش پاسکال

تابع Ln در پاسکال

تابع Ln در پاسکال

از این تابع برای دریافت لگارتیم طبیعی عدد استفاده میشود
شکل :

function Ln ( x : Real ) : Real ;

توضیحات : پارامتر x باید عبارت یا متغییر از نوع Real باشد
حاصل این تابع از نوع Real خواهد بود
در حقیقت حاصل این تابع لگارتیم عدد x  در مبنای e (نپر) خواهد بود
توجه داشته باشید که پارامتر x نباید صفر یا منفی باشد
مثال:

var
 e : Real;
begin
 e := Exp (1.0);
 WriteLn (Ln(e):1:0);
end.

با اجرای برنامه فوق موجب نمایش عدد 1 خواهد شد

[adinserter block="1"]
5/5 - (1 امتیاز)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا