آموزش پاسکال

تابع KeyPressed در پاسکال

تابع KeyPressed در پاسکال :

از این تابع برای برسی فشرده شدن کلیدهای صفحه استفاده میگردد
شکل

Function KeyPressed : Boolean;

توضیحات : حاصل این تابع از نوع Boolean است
در صورتی که کلیدی توسط کاربر فشرده شده باشد حاصل این تابع مقدار Ture خواهد بود
در غیر این صورت حاصل این تابع مقدار False خواهد بود
مثال

uses Crt;
begin
 repeat
 unit1 KeyPressed;
 WriteLn('Ok');
end.

با اجرای برنامه فوق حلقه ای بوجود میآید که تا زمان فشرده شدن یک کلید ادامه خواهد داشت
در صورتی که کلیدی فشرده شود حلقه خاتمه یافته و کلمه Ok نمایش داده خواهد شد

[adinserter block="1"]
5/5 - (2 امتیاز)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا