آموزش پاسکال

تابع IoResult در پاسکال

تابع IoResult در پاسکال

از این تابع برای دریافت قسمت صحیح اعداد استفاده میشود
شکل

Function Int (X : Real) : Real ;

توضیحات : پارامتر x باید یک عبارت یا متغییراز نوع حقیقی باشد
حاصل این تابع از نوع حقیقی خواهد بود
درحقیقت حاصل این تابع قسمت صحیح عدد x خواهد بود
مثال

var
 A:Integer;
begin
 {$I-}
 ReadLn(A);
 if IoResult=0
 then WriteLn (A)
 else WriteLn('Invalid');
end.

برنامه فوق ابتدا برسی خطاهای ورودی و خروجی را غیر فعال میکند
سپس عددی از کاربردریافت خواهدشددرصورتی که کاربر عدد معتبر را وارد نماید هیچ خطایی رخ نخواهدداد
و برنامه عدد مرود نظر را نمایش خواهد داد و درصورتی که عدد وارد شده نامعتبر باشد
خطا رخ خواهد داد اما با توجه به غیر فعال بودن کنترل خطاهای ورودی و خروجی برنامه قطع نخواهد شد
پس از آن برنامه با استفاده از دستور تابع IoResult به خطاهای رخ داده پی می برد
و کلمه Invalid را نمایش میدهد

[adinserter block="1"]
5/5 - (1 امتیاز)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا