آموزش پاسکال

تابع IoResult در پاسکال

تابع IoResult در پاسکال

از این تابع برای دریافت قسمت صحیح اعداد استفاده میشود
شکل

Function Int (X : Real) : Real ;

توضیحات : پارامتر x باید یک عبارت یا متغییراز نوع حقیقی باشد
حاصل این تابع از نوع حقیقی خواهد بود
درحقیقت حاصل این تابع قسمت صحیح عدد x خواهد بود
مثال

var
 A:Integer;
begin
 {$I-}
 ReadLn(A);
 if IoResult=0
 then WriteLn (A)
 else WriteLn('Invalid');
end.

برنامه فوق ابتدا برسی خطاهای ورودی و خروجی را غیر فعال میکند
سپس عددی از کاربردریافت خواهدشددرصورتی که کاربر عدد معتبر را وارد نماید هیچ خطایی رخ نخواهدداد
و برنامه عدد مرود نظر را نمایش خواهد داد و درصورتی که عدد وارد شده نامعتبر باشد
خطا رخ خواهد داد اما با توجه به غیر فعال بودن کنترل خطاهای ورودی و خروجی برنامه قطع نخواهد شد
پس از آن برنامه با استفاده از دستور تابع IoResult به خطاهای رخ داده پی می برد
و کلمه Invalid را نمایش میدهد

امتیاز به این مطلب

[kkstarratings]

لینک کوتاه

لینک Qrcode

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا

Adblock رو غیر فعال کنید

بخشی از درآمد سایت با تبلیغات تامین می شود لطفا با غیر فعال کردن ad blocker از ما حمایت کنید