آموزش پاسکال

تابع Copy در پاسکال

تابع Copy در پاسکال

ازا ین تابع برای استخراج یک زیر رشته ازرشته دیگر استفاده میشود
شکل

function Copy (S : string ; Index : Integr ; Conunt : Integer ) : String ;

توضیحات : پارامتر s باید یک ثابت یا متغییر از نوع رشته ای باشد
در حقیقت پارامتر s شامل رشته ای خواهد بود که زیر رشته مورد نظر ان استخراج خواهد شد
پارامتر Index  باید یک عبارت یا عدد از نوع صحیح باشد و برای تعیین محل شروع استخراج زیر رشته به کاربرده میشود
پارامتر Conunt باید یک عبارت یا عدد از نوع صحیح باشد و برای تعیین تعدادکاراکترهایی که استخراج خواهد شد به کار برده میشود
حاصل این تابع از نوع رشته ایی خواهد بود
در حقیقت حاصل این تابع زیر رشته استخراج شده خواهد بود
مثال

Var
 A : String;
begin
 A : = 'Wiki Delphi';
 WriteLn (copy (A,6,8)) ;
end.

با اجرای برنامه فوق کلمه Delhi نمایش داده خواهد شد .

امتیاز به این مطلب

لینک کوتاه

لینک Qrcode

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا

Adblock رو غیر فعال کنید

بخشی از درآمد سایت با تبلیغات تامین می شود لطفا با غیر فعال کردن ad blocker از ما حمایت کنید