آموزش پاسکال

برچسب ها در پاسکال

برچسب ها در پاسکال

همانطور که در قسمتهای قبلی گفته شد
برچسبها برای مشخص نمودن خطوط خاصی از برنامه به کار برده میشوند
برای تعریف برجسبها باید کلمه Label را ذکر نموده
و به دنبال آن شناسه بر چسبها را معرفی نمایید

Label شناسه  ]  شناسه [... ,]];

برای مثال این قسمت میتواند به صورت زیر باشد

Label 1,2 ;

توجه داشته باشید که شناسه برچسب میتواند عددی صحیح در محدوده 0 تا 9999 و یا یک شناسه باشد
شما میتوانید با استفاده از دستور goto کنترل برنامه را به خطی که شامل برچسب است
منتقل کنید برای نمونه به مثال زیر توجه نمایید

Label1
 100,L1;
begin
 writeln ('Hello");
  100 : writeln ('OK');
    goto Ln1;
    writeln ('Pascal');
   L1 : writeln ('Goodby.');
end
[adinserter block="1"]
5/5 - (4 امتیاز)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا