آموزش پاسکال شی‌گرا

انواع مختلف اعداد در پاسکال شی‌گرا

انواع مختلف اعداد در پاسکال شی‌گرا

در این پست به معرفی انواع مختلف اعداد در زبان پاسکال شی‌گرا خواهیم پرداخت
با توجه به این که برنامه نویسی 32بیتی نوع های داده ای جدیدی را نیاز دارد
لذا نوع های داده ای جدیدی ( نسبت به پاسکال ) به وجود امده است.
در این جدول به تشریح نوع های داده ای پاسکال شی‌گرا پرداخته شده است
توجه داشته باشید که این جدول فاقد نوع های داده ای کاراکتری و رشته ای است
زیرا در رابطه با رشته‌ها به صورت مجزا بحث خواهیم کرد

نوع داده‌ای قالب محدوده مقادیر
Integer 32 بیتی علامت دار 2147483647 تا 2147483648-
Cardinal 32 بیتی بدون علامت 4294967295 تا 0
ShorInt 8 بیتی علامت دار 127 تا 128-
SmallInt 16 بیتی علامت دار 32767 تا 32768 –
LongInt 32 بیتی علامت دار 2147483647 تا 2147483648 –
Int64 64 بیتی علامت دار 1 -263  تا  263
Byte 8 بیتی بدون علامت 255 تا 0
Word 16 بیتی بدون علامت 65535 تا 0
LongWord 32 بیتی بدون علامت 4294967295 تا 0

.

نوع داده‌ای قالب محدوده مقادیر
 Real  8 بایتی علامت دار 5.0e-324 .. 1.7e+308
 Real48  6 بایتی علامت دار  2.9e-39 .. 1.7e+38
 Single  4 بایتی علامت دار 1.5e-45 .. 3.4e+38
Double   8 بایتی علامت دار 5.0e-324 .. 1.7e+308
 Extended 10 بایتی علامت دار 32bit platforms 3.4e-4932 .. 1.1e+4932

64bit platforms 5.0e-324 .. 1.7e+308

 Comp  8 بایتی علامت دار 263  تا 263
Currency  8 بایتی علامت دار 922337203685477.5808-

922337203685477.5807

[adinserter block="1"]
5/5 - (1 امتیاز)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا