آموزش پاسکال

انواع اطلاعات از نوع رشته ای در پاسکال

انواع اطلاعات از نوع رشته ای در پاسکال

متغییر رشته ای میتواند شامل مجموعه ای از کراکترها باشد
برای مثال یک متغییر رشته ای می تواند شامل رشته wikidelphi باشد
همان طور که قبلا گفته شده است یک رشته درون دو علامت آپستروف نمایش داده می شود
توجه داشته ابشید که حداکثر طول یک رشته 255 کراکتر خواهد بود
برای مثال در برنامه زیر از نوع رشته ای استفاده شده است

Var
 A:String;
begin
 A:='Wikidelphi';
 WritLn(A);
 Readln;
end.

خروجی برنامه فوق رشته wikidelphi خواهد بود
همچنین میتوانید برای استفاده از حافظه از طول رشته را مشخص نمایید
برای این منظور باید از ذکر String از  کاراکترهای [  ] استفاده نمایید
و عدد مربوط به طول رشته را بین این کراکترها قرار دهید
برای مثال به برنامه زیر توجه نمایید

Var
 A:String[7];
begin
 A:='Wikidelphi';
 WritLn(A);
 Readln;
end.

با توجه به اینکه در برنامه فوق حداکثر طول رشته A را 7 کراکتر تعیین نموده اید
لذا خروجی این برنامه رشته Wikidlp خواهد بود

نکـــــــــــــــــــــته
در صورتی که برای معرفی یک متغییر رشته ای حداکثر طول ان را مشخص نکنید
پاسکال طول ان را 255 کارکتر در نظر خواهد گرفت

توجه داشته باشید :
که پاسکال برای نگهداری حداکثر طول یک رشته از اندیس صفرم آن استفاده خواهد نمود
برای مثال در برنامه قبلی از اندیس صفرم متغییر A  ( که با [0] A به آن دسترسی پیدا خواهید نمود )
برای نگهداری حداکثر طول رشته ( یعنی عدد 7 ) استفاده میشود
با توجه به این امر مقدار فضایی که متغییر رشته ای اشغال می نمایید
برابر با حداکثر طول رشته به اضافه یک خواهد بود
برای مثال در برنامه قبلی مقدار 8 بایت فضا توسط متغییر A اشغال خواهد شد
بنابراین یک متغییر رشته ای حداکثر 256 بایت فضا اشغال نموده
به برنامه زیر توجه نمایید

Var
 A:String[7];
begin
 A:='Wikidelphi';
 WritLn(A [5]);
 Readln;
end.

خروجی برنامه فوق پنجمین کاراکتر رشته A خواهد بود که کراکتر D میباشد

[adinserter block="1"]
5/5 - (10 امتیاز)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا