آموزش پاسکال

انتساب آرایه ها در پاسکال

انتساب آرایه ها در پاسکال :

درزبان پاسکال امکان انتساب دو آرایه وجود دارد
برای این منظور باید آرایه ها هم اندازه و هم نوع باشند
برای مثال به برنامه زیر توجه کنید

VAR
 A,B : Array[1..3] of Integer
begin
 A [1] : = 10;
 A [2] : = 20;
 A [3] : = 30;

 B : = A ;

WriteLn(B[1]);
WriteLn(B[2]);
WriteLn(B[3]);

ReadLn;
end,

با اجرای برنامه فوق عناصر آرایه A مقداردهی میشوند و سپس عمل انتساب دو آرایه A و B صورت میگیرد
در نهایت مقادیر عناصر آرایه B نمایش داده میشوند که با مقادیر عناصر آرایه A برار هستند

[adinserter block="1"]
5/5 - (2 امتیاز)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا