آموزش پاسکال

اطلاعات از نوع مجموعه ای در پاسکال

اطلاعات از نوع مجموعه ای در پاسکال

اطلاعات از نوع مجموعه ای امکان تعریف گروهی از عناصر را به برنامه نویس میدهند
این عناصر باید دو علامت  [ ]  یا ( . . ) قرار داده شوند
برای تعریف یک مجموعه باید از کلمات رزرو شده Set و Of استفاده نمایید

var
 A:Set of 1..100;
 B:Set of 'M'..'P';
 C:Set of Byte;
 D:Set of Boolean;
 E:Set of (Red,Blue,Green);
 F:Set of E;
Var
 V1;A;
 V2;B;
 V3;C;
 V4;D;
 V5;F;
Begin
 v1:= [1,2,3];
 v2:= ['M'];
 v3:= [1,2,3,4,5,255];
 v4:= [Ture];
 v5:= [Blue,Green];
end.

همچنین در تعیین مقدار متغییر های مجموعه ای میتوانید از علامت   ..   نیز استفاده نمایید

V3 :=[1..5,255];

عبارت فوق برابر با عبارت زیر است

V3:=[1,2,3,4,5,255];
[adinserter block="1"]
5/5 - (2 امتیاز)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا