آموزش پاسکال

اطلاعات از نوع عددی در پاسکال

اطلاعات از نوع عددی در پاسکال

در پاسکال اعداد به دو دسته صحیح و حقیقی تقسیم می شوند
هر نوع عددی تعداد بایت های مشخصی از حافظه را اشغال می نماید و شامل محدوده مشخص است
اعداد صحیح و حقیقی می توانند مثبت یا منفی باشند

نوع اندازه بر چسب بایت محدوده
Byte 1 0 تا 255
Shortint 1 128- تا 127+
Integer 2 32768- تا 32767+
Word 2 0 تا 65535+
Longint 4 2147483648- تا 2147483647+

برای مثال در برنامه زیر از نوع Byte استفاده شده است

Var
 A:Byte;
Begin
  A:=10;
WriteLn(A);
ReadLn(A);
end.

در صورتی که نیاز به استفاده از اعداد اعشاری داشته باشدی باید از نوع حقیقی استفاده نمایید
جدول زیر شامل انواع اعداد حقیقی در زبان پاسکال می باشد

نوع محدوده تعداد ارقام معنی دار اندازه بر چسب بایت
Real platform dependant ??? 8or 4
Single 1.5E-45 .. 3.4E38 7-8 4
Double 5.0E-324 .. 1.7E308 15-16 8
Extended 1.9E-4932 .. 1.1E4932 19-20 10
Comp 2E64+1 .. -2E63-1 19-20 8
Currency 922337203685477.5808-
922337203685477.5807
19-20 8

توجه داشته باشید که نوع Comp فقط مقادیر صحیح را در محدوده مربوطه شامل میشود
و به دلیل اینکه محدوده وسیعی از اعداد را در بر میگیرد در گروه اعداد حقیقی گنجانده شده است
برای مثال در برنامه زیر انواع Real استفاده شده است

var
 A:=10.5;
WritLn(A);
ReadLn;
end.

در صورتی که برنامه فوق را اجرا نمایید خروجی زیر مشاهده خواهد شد

1.0500000000 E+01

مطمئنا این پرسش به ذهن شما خطور نموده است که چرا عدد 10.5 ظاهر نشده است
دلیل این امر آن است که اعداد حقیقی به دو صورت میتوانند نمایش داده شوند

  • ممیز ثایت

برای مثال : 10.5 و 7.22 و …

  • ممیز شناور

در نمایش ممیز شناور از حرف e یا E به عنوان توانی از 10 استفاده میشود
برای مثال عدد 1.0500000000E01 معادل با 101 * 1.05 است که نتیجه عدد 10.5 خواهد بود
در حالت کلی XEY نتیجه برابر با X*10Y  خواهد بود

نکــــــــــــته
برای استفاده از نوعهای Comp و Double و Single و
Extended بایدکامپیوترشما مجهز به پردازنده کمکی Coprocessor باشد
و یا اینکه از شبیه ساز نرم افزاری آن استفاده نمایید

توجه داشته باشید :
که برای استفاده از حافظه باید انواع اعداد را با توجه به نیاز برنامه خود مرود استفاده قرار دهید
برای مثال اگر نیاز به متغییری داشته باشید که عددی بزرگ تر از 200 را نگهداری نخواهد نمود
بهتر است از نوع Byte استفاده نمایید

[adinserter block="1"]
5/5 - (6 امتیاز)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا