آموزش پاسکال

اطلاعات از نوع زیر محدود در پاسکال

اطلاعات از نوع زیر محدود در پاسکال

اطلاعات از نوع زیر محدوده امکان تعریف محدوده دلخواهی را برای برنامه نویس به وجود می آورند
برای مثال در تعریف زیر از نوع زیر محدوده استفاده شده است

Var
 A:= 1..100;

همان طور که مشاهده میکنید
برای تعریف یک زیر محدوده باید ابتدا حد پایین سپس دو نقطه متوالی و در نهایت حد بالای محدوده را تعیین نمایید

نکـــــــــــــــــــــته
حد پایین و بالای محدوده باید از نوع عدد صحیح کاراکتری منطقی و یا ثابتهای باشند
که به عنوان شناسه در تعریف اطلاعات اسکالر مورد استفاده قرار گرفته اند

با توجه به مواردی که ذکر شد تعاریف زیر صحیح است

Type
 Colore = (Red,Blue,Green,Black);
 Som_Colors = Blue..Blcak;
Var
 A:1..100;
 B:'M'..'p';
 C:False..True;
 D:Colors;
 E:Some_Colors;

متغییر A  می تواند مقادیر صحیحی را از میان اعداد از 1 تا 100 اتخاذ نماید
متغییر B میتواند یکی از کراکتر های از M تا P را شامل شود
متغییر C میتواند یکی از مقادیر False یا Ture را اتخاذ نماید
متغیر D می تواند یکی از ثابتهای Red و Blue و Green یا Black زا شامل شود
و متغییر E میتواند یکی از ثابتهای Blue و Green یا Black را اتخاذ نماید

[adinserter block="1"]
3.7/5 - (3 امتیاز)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا