آموزش پاسکال

اطلاعات از نوع اسکالر در پاسکال

اطلاعات از نوع اسکالر در پاسکال

اطلاعات از نوع اسکالر توسط برنامه نویس تعریف میشوند و در حقیقت از حالت اطلاعات استاندارد خارج هستند
برای مثال در تعریف زیر از نوع اسکالر استفاده شده است

Var
 A:(Red, Blue,Green);

در حقیقت متغییر A  شامل مجموعه ای از ثابتهای Red و Blue و Green است اما باید توجه داشته باشید
که ترتیب نوشتن ثابتها در پرانتز از نظر پاسکال دارای اهمیت است
زیرا پاسکال به هر یک از عناصر درون پرانتز به صورت ترتیبی یک عدد نسبت خواهد داد
برای مثال در مورد تعریف قبلی به ثابت Red عدد صفر و ثابت Green عدد 2 نسبت داده میشود
همچنین روش دیگری نیز برای معرفی اطلاعات از نوع اسکالر وجود دارد
دراین روش از کلمه رزرو شده Tyepبرای تعریف نوع اسکالر استفاده میشود
برایمثال به تعریف زیر توجه نمایید

Tyep
 Colors = (Red, Blue, Gren);
Var
 A: Colors;

با توجه به تعریف فوق عبارت زیر صحیح است

A:=Green;
[adinserter block="1"]
5/5 - (4 امتیاز)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا