آموزش پاسکال شی‌گرا

استفاده از Namespace ها در پاسکال شی‌گرا

استفاده از Namespace ها در پاسکال شی‌گرا

با استفاده از uses میتوانید از دیگر یونیت‌ها استفاده کنید
برای این منظور میتوانید از نام کامل یونیت‌ها یا از generic آن استفاده کنید
برای مثال به عبارات زیر توجه کنید

unit MyCompany.Libs.MyUnit1;
Unit MyCompany.Libs.unit2, {نام کامل}
   unitX; {generic نام}

بعد از ذکر اسامی یونیت‌ها در عبارت uses میتوانید از شناسه‌های درون آن‌ها با ذکر نام کامل یا بدون ذکر نام کامل استفاده کنید
برای مثال به برنامه زیر توجه کنید

uses MyCompany.Libs.unit2;

begin
 WriteLn(MyCompany.Libs.Unit2.SomeString);
 WriteLn(SomeString);
end.

توجه داشته باشید که اگر قسمتی از Namespace را مورد استفاده قرار دهید
با خطای کامپایلر مواجه خواهید شد

WriteLn(Unit2.SomeString);{خطا}
WiteLn(Libs.Units2.SomeString);{خطا}

شما نمیتوانید در عبارت uses فقط قسمتی از Namespace را مورد استفاده قرار دهید

Uses MyCompany;{خطا}

این محدودیت در مرود عبارات with  do نیز وجود دارد

With MyCompany.Libs do (خطا)

 

[adinserter block="1"]
3.7/5 - (3 امتیاز)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا