مقاله‌ها

استفاده از Namespace ها در دلفی

استفاده از Namespace ها در دلفی

با استفاده از عبارت uses میتوانید از دیگر یونیت ها استفاده کنید
برای این منظور میتوانید از نام کامل یونیت ها با از نام generic آنها استفاده کنید
برای مثال به عبارات زیر توجه کنید

Unit MyCompany.Libs.MyUnit1;
Unit MyCompany.Libs.Unit2 , {نام کامل}
 UnitX; {نام generic}

بعد از ذکر اسامی یونیت ها در عبارت uses میتوانید از شناسه های درون آن ها با ذکر کامل یاد بدون ذکر نام کامل استفاده کنید
برای مثال به برنامه زیر توجه کنید

uses MyCompany.Libs.MyUnit2;

begin
 WiteLn(MyCompany.Libs.Unit2.SomeString);
 WiteLn(SomeString);
end.

توجه داشته باشید که اگر قسمتی از Namespace را مورد استفاده قرار دهید با خطای کامپایلر مواجه خواهید شد

WiteLn(Unit2.SomStrinf); {خطا}
WiteLn(Libs.Unit2.SomeString); {خطا}

شما نمیتوایند درعبارت uses فقط قسمتی از Namespace را مورد استفاده قرار دهید

Uses MyCompany ; {خطا}

این محدودیت در موردعبارات with-do  نیز وجود دارد

with MyCompany.Libs do {خطا}

 

[adinserter block="1"]
5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا