آموزش پاسکال

استفاده از چند پروسیجر در پاسکال

استفاده از چند پروسیجر در پاسکال

شما میتوانید در برنامه خود از چندین پروسیجر استفاده نمایید
و هر پروسیجر به صورت مستقل عمل خواهد نمود
برای مثال به برنامه زیر توجه کنید

procedure Add (A,B : Integer);
begin
 WriteLn(A+B);
end;

procedure  Multiply (A,B : Integer);
begin
 WriteLn(A*B);
end;

begin
 Add(10,5);
 Multiply(10,5);
end.

اجرای این برنامه باعث نمایش اعداد 15 و 50 خواهدشد
همچنین شما میتوانید پروسیجر ها را از درون یکدیگر نیز فراخوانی نمایید
برای مثال به برنامه زیر توجه کنید

procedure Add (A,B : Integer);
begin
 WriteLn(A+B);
end;

procedure  Multiply (A,B : Integer);
begin
 WriteLn(A*B);
 Add(A,B);
end;

begin
 Multiply(10,5);
end.

اجرای این برنامه باعث نمایش اعداد 50 و 15 خواهد شد
توجه داشته باشید که پروسیجر Add از درون پروسیجر Multiply فراخوانی شده است
و این مساله از نظر پاسکال مهم است
به این دلیل که در حالت عادی شما نمیتوانید پروسیجری را فراخوانی کنید
که در قسمت بالاتر معرفی نشده باشد
برای مثال اگر دربرنامه قبلی پروسیجر Multiply را از درون پروسیجر Add فراخوانی کنید
از نظر پاسکال غیر قابل قبول خواهد بود
برای حل این مشکل باید پروسیجر Multiply  به روش Forward معرفی شود

[adinserter block="1"]
5/5 - (3 امتیاز)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا