آموزش پاسکال

آرایه در پاسکال

آرایه در پاسکال :

یک آرایه متغیری است که یک نوع داده ای را به تعداد مشخصی تکرار میکند
هر نوع داده ای بدون توجه به اینکه توسط برنامه نویس تعریف شده باشد و یا استاندارد باشد
میتواند به آرایه گسترش داده شود و درحقیقت اگر به چند متغیر هم نوع نیاز داشته باشید ( مثلا Ineger ) که به نحوی با یکدیگر در ارتباط باشند بهتر است از آرایه استفاده کنید

شکل کلی تعریف آرایه به صورت زیر است

نام منغیر : Array (حد بالا.. حد پایین)of نوع داده ای ;

برای مثال به تعریف زیر توجه کنید.

var
 A1,A2,A3 : Integer ;

حال به تعریف زیر توجه کنید .

var
 A: Array[1..3]of Ineger;

در صورتی که بخواهید از تعریف دوم برای دسترسی به عناصر مورد نظرتان استفاده نمایید
باید از شکل کلی زیر استفاده کنید.

[شماره عنصر] نام آرایه

برای مثال به برنامه زیر توجه کنید

var
 A:Array[1..3]of Integer;
begin
 A[1] :=10;
 A[2] :=20;
 A[3] :=30;
 wRITElN(A[1]);
 wRITElN(A[2]);
 wRITElN(A[3]);
 ReadLn;
end.

همان طور که مشاهده میکنید در برنامه فوق با استفاده از شماره عناصر که به آنها اندیس گفته میشود
مقادیری به عناصر آرایه تخصیص داده شده و در نهایت مقادیر عناصر نمایش داده شده اند
برای درک بهتر اهمیت آرایه ها به برنامه زیر توجه کنید

Var
 A : Array[1..10]of Integer;
 B :Byte;
begin
 For B := 1 to 10 do
 A[B]:=B*10;
 for B := 1 to 10 do
 WriteLn(A[B]);

 ReadLn;
end.

با اجرای برنامه فوق آرایه ای که شامل 10 عنصر از نوع Integer است ایجاد می گردد
سپس با استفاده از یک حلقه اندیس ها آرایه مقدار دهی میگردند و درنهایت با استفاده از حلقه دیگری مقادیر عناصر آرایه نمایش داده خواهد میشوند
حال فرض کنید بدون استفاده از آریه چگونه میتوان برنامه فوق را نوشت و به چند دستور نیاز خواهید داشت ؟
با توجه به اینکه در تعریف آرایه میتوان برای تعیین حدود پایین و بالای آن از مقادیر ترتیبی استفاده نمود لذا تعریف زیر نیز معتبر است .

var
 A : Array ['A'..'D'] of Integer;

برای دسترسی به اندیس های آرایه فوق باید نوع مشابه استفاده شود
برای مثال به برنامه زیر توجه کنید

var
 A: Integer['A'..'D'] of Integer;
begin;
 A['A'] := 10 ;
 A['B'] := 20 ;
 A['C'] := 30 ;
 A['D'] := 40 ;
 WriteLn(A['B']);
 ReadLn;
end.

امتیاز به این مطلب

4.4/5 - (5 امتیاز)

لینک کوتاه

لینک Qrcode

3CM

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا

Adblock رو غیر فعال کنید

بخشی از درآمد سایت با تبلیغات تامین می شود لطفا با غیر فعال کردن ad blocker از ما حمایت کنید