آموزش پاسکال

آرایه های دو بعدی در پاسکال

آرایه های دو بعدی در پاسکال :

با توجه به اینکه درتعریف یک آرایه میتوان از هر نوع داده ای استفاده نمود
لذا میتوان از آریه برای تعیین نوع داده ای استفاده کرد
برای مثال تعریف زیر صحیح است

var
 A: Array[1..3]of Array [1..2] of Integer ;

تعریف فوق باعث ایجاد آرایه سه عنصری میگردد که هر عنصر آن از یک آرایه دو عنصری دیگر تشکیل شده است
در صورتی که بخواهید شکل آریاه فوق را مجسم نمایید میتواند به صورت زیر باشد

321
[3.1][2.1][1.1]1
[3.2][2.2][1.2]2

به چنین آرایه هایی دو بعدی گفته میشود
برای دسترسی به عناصر آرایه های دو بعدی باید ابتدا شماره عنصر بعد اول و سپس عنصر بعد دوم را قید نمایید
شکل کلی دسترسی به عناصر آرایه های دو بعدی به صورت زیر است

[اندیس دوم] [اندیس بعد اول ] نام آرایه

و یا

[اندیس بعد اول , اندیس بعد دوم ] نام آرایه

همچنین میتوان آرایه های دو بعدی را به روش ساده تری نیز معرفی نمود

; نوع داده ای  of  [حد بالای بعد دوم .. حد پایین بعد دوم و حد بالای یعد اول .. حد پایین اول] Array : نام متغیر

لذا تعاریف زیر با یکدیگر برابر هستند

A : Array [1..3] of Array [1..2] of Integer;
A : Array [1..3,1..2] of Integer;

برای مثال در برنامه زیر از آرایه دو بعدی استفاده شده است

var
 A  :Array [1..3]of Array [1..2]of Integer;
 B : Byte;
begin
 For B : = 1 to 3 do
 begin
   A[B.1]:= B*B;
   A[B.2]:= B+B;
 end;

for B:= 1 to 3 do
begin
 WriteLn(A[B.1]);
 WriteLn(A[B.2]);
end.

ReadLn;
end.

با اجرای برنامه فوق یک آرایه دو بعدی ایجاد مقداردهی و نمایش داده  میشود
شکل زیر میتواند تجسمی از آرایه مورد نظر و مقادیر عناصر آن باشد

321
9411
6422

همچنین یک آرایه میتواند شامل بیش از دو بعد باشد
اما معمولا از چنین آرایه هایی استفاده نمیشود

امتیاز به این مطلب

[kkstarratings]

لینک کوتاه

لینک Qrcode

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا

Adblock رو غیر فعال کنید

بخشی از درآمد سایت با تبلیغات تامین می شود لطفا با غیر فعال کردن ad blocker از ما حمایت کنید