آموزش پاسکال

تابع Length در پاسکال

تابع Length در پاسکال

ازا این تابع برای دریافت طول رشته استفاده میشود
شکل :

function Length (S : String ):Integer ;

توضیحات :پارامتر s باید یک عبارت یا متغییر رشته ای باشد
حاصل این تابع از نوع Integer است و طول رشته s را برحسب تعداد کاراکترها مشخص خواهد نمود
مثال

begin
 WriteLn(Length(wiki));
end.

با اجرای برنامه فوق عدد 4 نمایش داده خواهدشد

[adinserter block="1"]
5/5 - (1 امتیاز)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا